اخبار

همکاری با متخصصین برای تولید محتوای علمی ـ آموزشی فرض می‌کنیم شما دارای یک محتوای علمی ـ آموزشی (تالیفی یا تدوینی) هستید که می‌خواهید این محتوا را ارائه نمائید. برخی از راه کارها می‌تواند به صورت زیر باشد: کتاب و جزوات آموزشی فایل‌های کامپیوتری مانند Word و Pdf فیلم‌های آموزشی نرم‌افزارهای کامپیوتری هر کدام از ادامه مطلب …