اگر مشکلی در پرداخت آنلاین بوجود آمد می‌توانید برای پرداخت مستقیم یا کارت به کارت از حساب‌های بانکی زیر استفاده کنید. لازم است بعد از پرداخت، اطلاعات پرداخت خود را از طریق لینک زیر به ما ارسال کنید تا عملیات سفارش شما انجام پذیرد.

اعلام اطلاعات واریز وجه

 نام بانک  شماره کارت نام صاحب حساب
ملی ۶۰۳۷-۹۹۱۰-۲۳۲۵-۴۴۲۰ محبوب اخدر
ملت ۶۱۰۴-۳۳۷۹-۷۵۹۱-۷۱۴۵ محبوب اخدر